169 Kč s DPH

Skladem v ČB - objednávky do 10:00 expedujeme dnes
ks
(3 ks na skladě)

vysokopevnostní voděodolné lepidlo na dřevo D3 Více

Kód produktu: 743002201Doprava a platba

Titebond II Premium je vysokopevnostní voděodolné lepidlo, které splňuje přísnou americkou normu ANSI Typ 2 specifikace pro odolnost proti vodě
lepí všechny venkovní dřevěné konstrukce včetně venkovního dřevěného nábytku
silná počáteční lepivost v krátké době, vysoká pevnost a vynikající brousitelnost
snadno použitelné, netoxický a odolné proti povětrnostním vlivům
ideální pro vnitřní a venkovní použití
odolnost proti vodě D3 (odolné proti vlhkosti, ale ne proti trvalému působení vody), určená pro prostory s vyšší vlhkostí - sklepy, spižírny, sušárny, koupelny
ideální pro vysokofrekvenční lepení a lisy za tepla
spoj je silnější než pevnost dřeva
vynikající odolnost proti většině rozpouštědel
dobře brousitelné a přelakovatelné
snadné čištění vodou
univerzální použití - lepí dřevo, dřevovláknité desky, vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky
vynikající například pro lamelové spoje, pera a drážky, spárovky
netoxické, bez rozpouštědel a vodou ředitelné do 5%
doba otevření maximálně 5 minut
celková montážní doba 10 až 15 minut, úplné zaschnutí za 24 hodin
pracovní a skladovací teplota v rozmezí 10° - 30°C
pevnost spoje vyhovuje normě DIN EN 204 / D3
Polyvinyl acetát PVA
objem balení 237 ml

VAROVÁNÍ:
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
uchovávejte mimo dosah dětí
používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
při styku s kůži omyjte velkým množstvím vody
při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, a pokračujte ve vyplachování, přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
odstraňte obsah / obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů