Obchodní podmínky old

Jak nakupovat a objednávat

Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete u nás něco nakoupit máte několik možností jak postupovat:

Zboží zasíláme na dobírku, stálým firemním zákazníkům i na fakturu. Doba vyskladnění objednávky je zpravidla 1 pracovní den v případě, že jsou všechny položky skladem. Pokud není možné odeslat zakázku kompletní a je reálné, že požadované zboží dorazí do dalších 3 pracovních dnů, tak odeslání zakázky čeká na chybějící položky. Pokud je pro Vás přednější mít alespoň některé komponenty co nejdříve, uveďte to v poznámce.

Poštovné za realizované objednávky od 1500.- Kč s DPH neúčtujeme. V ostatních případech poštovné účtujeme dle skutečných nákladů, cena poštovného za dobírku je v současné době 120,-Kč včetně DPH, balné si neúčtujeme. Objednané zboží zasíláme poštou pouze po České republice Obchodním balíkem, po dohodě je možné i použít PPL. Dodávky na Slovensko zasíláme pouze firemním zákazníkům po předchozí domluvě a platbě předem. Účtujeme skutečné náklady na dopravu a platební transakce tj. min. 300Kč/10€ . Daňové doklady vystavujeme všem zákazníkům. Objednávky, u kterých nebyly dodány některé položky z důvodu jejich momentálního vyprodání, nadále evidujeme, jejich dodatečné dodání upřesníme e-mailem. Obrázky v katalogu jsou pouze informativní.

Objednané zboží je možné po našem avizu též vyzvednout osobně v naší provozovně a maloobchodní prodejně v Nové ulici č 17 v centru Českých Budějovic. Zde najdete i mnoho dalších položek, které zde nejsou uvedeny. Otevírací doba je v pracovní dny Po- Pá 8:00 do 17:00

Ceny zboží: V katalogu jsou uváděny ceny MC - včetně DPH a ceny VC - bez DPH . Firemní zákazníci mohou získat po dohodě individuální ceny dle dohody. Na základě poptávky jsme schopni nabídnout i komponenty průmyslové elektroniky na tomto e-shopu neuvedené. Podrobnosti a informace je možno dohodnout e-mailem na info@kontakt-cb.cz popř. na telefoním čísle 386 356 001 nebo 386 353 959.

Reklamační a záruční řád


Důležité pokyny :

 1. Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
 2. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - České pošty, PPL a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
 4. Kupující je povinen zkontrolovat dodané množství zboží a případné nesrovnalosti reklamovat nejpozději do tří dnů od převzetí zásilky
 5. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 6. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon.
 7. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci omítnout. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně do reklamačního formuláře a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 8. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů po obdržení nutných dokumentů, reklamačního formuláře a zboží.
 9. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
 10. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do povozovny prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
 11. Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky hradí náklady na posouzení a opravu výrobku zákazník. Hodinová sazba je účtována dle platných sazeb. Pokud servisní oddělení vadu posoudí jako nezáruční, sdělí zákazníkovi předběžnou cenu opravy a zboží dle dohody opraví či zašle neopravené zpět.
 12. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců.
 13. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.
Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Zboží nelze vracet podle odstavce níže v případě, že si zákazník objednal, vybral a převzal zboží osobně. Zboží nelze vracet v případě, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle Obch. zák..

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Právo vrátit zboží se též nevztahuje na výrobky upravené nebo objednané dle přání spotřebitele a dalších vyjímek uvedených v zákoně. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.